ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
42
71
3
ม.2
42
60
102
4
ม.3
47
40
87
3
รวมมัธยมต้น
118
142
260
10
ม.4
39
58
97
4
ม.5
31
45
76
4
ม.6
20
51
71
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
90
154
244
11
รวมทั้งหมด
208
296
504
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...