ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
46
61
107
4
ม.2
47
39
86
3
ม.3
49
56
105
3
รวมมัธยมต้น
142
156
298
10
ม.4
44
50
94
4
ม.5
28
57
85
3
ม.6
34
48
82
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
106
155
261
10
รวมทั้งหมด
248
311
559
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...