ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
15
25
40
2
ม.2
27
25
52
2
ม.3
17
27
44
2
รวมมัธยมต้น
59
77
136
6
ม.4
17
12
29
1
ม.5
14
10
24
1
ม.6
13
21
34
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
44
43
87
3
รวมทั้งหมด
103
120
223
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...