ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
28
23
51
2
ม.2
18
27
45
2
ม.3
27
18
45
2
รวมมัธยมต้น
73
68
141
6
ม.4
13
10
23
1
ม.5
14
20
34
1
ม.6
10
15
25
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
37
45
82
3
รวมทั้งหมด
110
113
223
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...