ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
20
12
32
1
ม.2
26
17
43
2
ม.3
12
9
21
1
รวมมัธยมต้น
58
38
96
4
ม.4
13
11
24
1
ม.5
4
10
14
1
ม.6
6
12
18
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23
33
56
3
รวมทั้งหมด
81
71
152
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...