ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
7
8
1
อบ.2
52
58
110
5
อบ.3
76
92
168
6
รวม อบ.
129
157
286
12
ป.1
142
106
248
8
ป.2
152
128
280
8
ป.3
131
146
277
9
ป.4
138
157
295
9
ป.5
173
165
338
9
ป.6
176
176
352
9
รวมประถม
912
878
1,790
52
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,041
1,035
2,076
64
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...