ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
63
80
143
5
อบ.2
87
65
152
6
รวม อบ.
150
145
295
11
ป.1
152
128
280
8
ป.2
133
143
276
9
ป.3
133
162
295
9
ป.4
170
164
334
9
ป.5
181
179
360
9
ป.6
187
185
372
9
รวมประถม
956
961
1,917
53
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,106
1,106
2,212
64
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...