ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
41
33
74
3
อบ.2
51
43
94
3
อบ.3
64
70
134
4
รวม อบ.
156
146
302
10
ป.1
129
122
251
8
ป.2
142
101
243
8
ป.3
154
132
286
8
ป.4
128
147
275
9
ป.5
137
161
298
9
ป.6
172
165
337
9
รวมประถม
862
828
1,690
51
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,018
974
1,992
61
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...