ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปะอาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
11
26
1
อบ.3
18
11
29
1
รวม อบ.
33
22
55
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
24
16
40
2
ป.3
17
13
30
1
ป.4
17
13
30
1
ป.5
8
19
27
1
ป.6
12
20
32
1
รวมประถม
89
95
184
7
ม.1
24
12
36
1
ม.2
22
11
33
1
ม.3
25
19
44
2
รวมมัธยมต้น
71
42
113
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
193
159
352
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...