ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาส่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
15
17
32
2
ป.1
14
3
17
1
ป.2
17
15
32
2
ป.3
12
17
29
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
7
14
21
1
ป.6
7
22
29
1
รวมประถม
62
81
143
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
98
175
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...