ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสาเล้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
16
30
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
23
21
44
2
ป.1
12
12
24
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
16
20
36
2
ป.4
12
12
24
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
70
74
144
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
95
188
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...