ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
0
9
9
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
16
9
25
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
52
45
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
59
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...