ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนค้อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
20
21
41
2
ป.1
10
3
13
1
ป.2
19
12
31
1
ป.3
9
16
25
1
ป.4
17
12
29
1
ป.5
12
13
25
1
ป.6
15
18
33
1
รวมประถม
82
74
156
6
ม.1
13
16
29
1
ม.2
25
11
36
1
ม.3
13
14
27
1
รวมมัธยมต้น
51
41
92
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
136
289
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...