ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
14
15
29
2
รวม อบ.
26
24
50
3
ป.1
20
17
37
2
ป.2
20
13
33
2
ป.3
21
15
36
2
ป.4
29
23
52
2
ป.5
18
20
38
1
ป.6
12
19
31
1
รวมประถม
120
107
227
10
ม.1
24
14
38
1
ม.2
15
10
25
1
ม.3
19
10
29
1
รวมมัธยมต้น
58
34
92
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
204
165
369
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...