ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนากระแซง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
21
48
2
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
40
31
71
3
ป.1
19
14
33
2
ป.2
18
18
36
1
ป.3
13
24
37
2
ป.4
15
12
27
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
23
23
46
2
รวมประถม
100
101
201
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
132
272
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...