ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนากระแซง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
15
27
1
อบ.3
29
24
53
2
รวม อบ.
41
39
80
3
ป.1
13
9
22
1
ป.2
22
16
38
2
ป.3
17
22
39
2
ป.4
13
26
39
2
ป.5
14
10
24
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
92
93
185
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
132
265
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...