ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพิชัยศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
3
11
1
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
10
3
13
1
รวม อบ.
23
7
30
3
ป.1
4
5
9
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
0
4
4
1
รวมประถม
25
29
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
36
84
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...