ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
20
12
32
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
7
13
20
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
54
56
110
6
ม.1
15
5
20
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
8
13
21
1
รวมมัธยมต้น
33
23
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
91
198
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...