ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเตย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
14
2
16
1
รวม อบ.
29
14
43
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
3
14
17
1
ป.4
7
13
20
1
ป.5
13
6
19
1
ป.6
10
13
23
2
รวมประถม
54
58
112
7
ม.1
15
14
29
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
12
8
20
2
รวมมัธยมต้น
34
32
66
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
104
221
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...