ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไฮ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
6
5
11
1
ป.1
2
5
7
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
5
0
5
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
23
17
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
22
51
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...