ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
21
13
34
2
ป.1
11
21
32
2
ป.2
16
18
34
2
ป.3
19
12
31
2
ป.4
11
13
24
1
ป.5
21
18
39
2
ป.6
25
12
37
2
รวมประถม
103
94
197
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
107
231
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...