ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
6
21
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
31
17
48
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
6
16
22
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
60
66
126
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
83
174
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...