ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนหลี่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
2
11
13
1
รวม อบ.
5
13
18
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
1
4
5
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
1
0
1
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
21
20
41
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
33
59
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...