ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
15
35
2
อบ.3
24
30
54
2
รวม อบ.
44
45
89
4
ป.1
28
21
49
2
ป.2
25
25
50
2
ป.3
27
25
52
2
ป.4
26
30
56
2
ป.5
18
31
49
2
ป.6
25
16
41
2
รวมประถม
149
148
297
12
ม.1
16
26
42
2
ม.2
24
22
46
2
ม.3
20
21
41
2
รวมมัธยมต้น
60
69
129
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
253
262
515
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...