ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
15
32
1
อบ.3
18
12
30
1
รวม อบ.
35
27
62
2
ป.1
8
24
32
1
ป.2
9
14
23
1
ป.3
15
9
24
1
ป.4
20
9
29
1
ป.5
17
10
27
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
85
80
165
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
20
16
36
1
ม.3
8
4
12
1
รวมมัธยมต้น
39
28
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
135
294
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...