ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
17
33
2
อบ.3
26
14
40
2
รวม อบ.
42
31
73
4
ป.1
22
19
41
2
ป.2
13
23
36
2
ป.3
18
11
29
2
ป.4
15
23
38
2
ป.5
18
11
29
2
ป.6
22
12
34
2
รวมประถม
108
99
207
12
ม.1
14
15
29
2
ม.2
16
18
34
2
ม.3
13
18
31
2
รวมมัธยมต้น
43
51
94
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
193
181
374
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...