ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบัวงาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
22
44
2
อบ.3
39
30
69
3
รวม อบ.
61
52
113
5
ป.1
22
22
44
2
ป.2
29
21
50
2
ป.3
21
26
47
2
ป.4
21
25
46
2
ป.5
28
19
47
2
ป.6
23
27
50
2
รวมประถม
144
140
284
12
ม.1
13
11
24
1
ม.2
12
21
33
2
ม.3
23
17
40
2
รวมมัธยมต้น
48
49
97
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
253
241
494
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...