ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
13
10
23
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
42
36
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
46
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...