ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกลาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
18
44
2
อบ.3
13
23
36
1
รวม อบ.
39
41
80
3
ป.1
22
12
34
2
ป.2
12
14
26
1
ป.3
20
17
37
2
ป.4
19
22
41
2
ป.5
20
20
40
2
ป.6
24
22
46
2
รวมประถม
117
107
224
11
ม.1
45
29
74
3
ม.2
24
19
43
2
ม.3
26
29
55
2
รวมมัธยมต้น
95
77
172
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
251
225
476
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...