ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
19
39
2
อบ.3
18
15
33
1
รวม อบ.
38
34
72
3
ป.1
11
10
21
1
ป.2
22
19
41
2
ป.3
24
18
42
2
ป.4
15
19
34
2
ป.5
21
16
37
2
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
110
98
208
10
ม.1
21
14
35
1
ม.2
15
11
26
1
ม.3
14
13
27
1
รวมมัธยมต้น
50
38
88
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
198
170
368
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...