ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
15
32
2
อบ.3
14
11
25
1
รวม อบ.
31
26
57
3
ป.1
22
18
40
2
ป.2
24
19
43
2
ป.3
15
20
35
2
ป.4
22
18
40
2
ป.5
17
16
33
2
ป.6
22
18
40
2
รวมประถม
122
109
231
12
ม.1
17
14
31
1
ม.2
15
14
29
1
ม.3
23
16
39
2
รวมมัธยมต้น
55
44
99
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
208
179
387
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...