ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
0
4
1
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
6
5
11
3
ป.1
2
2
4
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
0
0
0
0
ป.4
4
1
5
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
0
2
2
1
รวมประถม
9
10
19
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15
15
30
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...