ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
5
4
9
1
ป.2
9
14
23
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
18
4
22
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
16
3
19
1
รวมประถม
65
46
111
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
6
8
14
1
ม.3
6
10
16
1
รวมมัธยมต้น
21
23
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
69
155
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...