ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำครั่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
18
18
36
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
8
14
22
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
46
42
88
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
25
17
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
77
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...