ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำครั่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
18
25
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
18
29
47
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
47
48
95
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
24
20
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
97
186
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...