ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
22
16
38
2
ป.1
11
4
15
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
42
41
83
6
ม.1
10
10
20
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
10
11
21
1
รวมมัธยมต้น
31
32
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
89
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...