ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนานวล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
5
6
11
1
ป.1
7
7
14
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
3
13
16
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
35
38
73
6
ม.1
7
9
16
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
27
27
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
71
138
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...