ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดประทาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
10
5
15
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
31
29
60
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
4
7
11
1
รวมมัธยมต้น
24
18
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
52
117
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...