ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนขาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
11
10
21
1
ป.1
15
16
31
1
ป.2
15
15
30
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
10
17
27
1
ป.5
24
15
39
1
ป.6
16
22
38
1
รวมประถม
92
98
190
6
ม.1
16
12
28
1
ม.2
13
14
27
1
ม.3
18
12
30
1
รวมมัธยมต้น
47
38
85
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
150
146
296
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...