ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
19
32
2
อบ.3
16
29
45
3
รวม อบ.
29
48
77
5
ป.1
109
107
216
8
ป.2
155
133
288
8
ป.3
154
121
275
8
ป.4
175
154
329
8
ป.5
160
173
333
8
ป.6
144
186
330
8
รวมประถม
897
874
1,771
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
926
922
1,848
53
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...