ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองเดช ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
9
14
23
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
6
12
18
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
48
55
103
6
ม.1
10
14
24
2
ม.2
8
11
19
2
ม.3
5
13
18
2
รวมมัธยมต้น
23
38
61
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
107
187
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...