ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเวตวันวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
9
20
1
อบ.2
10
15
25
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
34
36
70
3
ป.1
14
16
30
1
ป.2
22
14
36
1
ป.3
9
17
26
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
12
15
27
1
ป.6
24
16
40
2
รวมประถม
96
90
186
7
ม.1
41
38
79
3
ม.2
31
26
57
2
ม.3
26
15
41
2
รวมมัธยมต้น
98
79
177
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
228
205
433
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...