ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
41
34
75
2
อบ.3
26
36
62
2
รวม อบ.
67
70
137
4
ป.1
77
80
157
5
ป.2
65
87
152
5
ป.3
80
79
159
5
ป.4
69
68
137
4
ป.5
69
66
135
4
ป.6
46
58
104
3
รวมประถม
406
438
844
26
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
473
508
981
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...