ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
16
26
1
อบ.3
17
9
26
1
รวม อบ.
27
25
52
2
ป.1
17
13
30
2
ป.2
19
12
31
2
ป.3
20
10
30
2
ป.4
20
22
42
2
ป.5
22
24
46
2
ป.6
13
14
27
2
รวมประถม
111
95
206
12
ม.1
16
18
34
2
ม.2
23
15
38
2
ม.3
21
16
37
2
รวมมัธยมต้น
60
49
109
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
198
169
367
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...