ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
7
5
12
2
ป.1
2
0
2
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
9
2
11
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
40
23
63
6
ม.1
10
4
14
1
ม.2
7
8
15
1
ม.3
7
9
16
1
รวมมัธยมต้น
24
21
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
49
120
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...