ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
27
47
2
อบ.3
30
24
54
2
รวม อบ.
50
51
101
4
ป.1
29
28
57
3
ป.2
32
28
60
3
ป.3
43
44
87
3
ป.4
26
25
51
2
ป.5
35
34
69
2
ป.6
30
29
59
2
รวมประถม
195
188
383
15
ม.1
28
32
60
2
ม.2
33
30
63
2
ม.3
15
32
47
2
รวมมัธยมต้น
76
94
170
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
321
333
654
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...