ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
18
20
38
2
ป.2
22
24
46
2
ป.3
20
15
35
2
ป.4
20
24
44
2
ป.5
27
32
59
2
ป.6
35
22
57
2
รวมประถม
142
137
279
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
154
312
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...