ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสมสะอาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
24
19
43
2
ป.1
12
5
17
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
5
15
20
1
ป.4
7
14
21
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
51
59
110
6
ม.1
11
16
27
1
ม.2
14
8
22
1
ม.3
15
7
22
1
รวมมัธยมต้น
40
31
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
109
224
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...