ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสมสะอาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
22
14
36
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
6
13
19
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
8
17
25
1
รวมประถม
46
64
110
6
ม.1
14
5
19
1
ม.2
14
6
20
1
ม.3
14
8
22
1
รวมมัธยมต้น
42
19
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
97
207
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...