ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไฮตาก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
24
25
49
2
ป.1
15
6
21
2
ป.2
13
12
25
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
10
17
27
1
ป.5
18
9
27
2
ป.6
15
19
34
2
รวมประถม
84
73
157
9
ม.1
8
15
23
1
ม.2
12
6
18
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
28
31
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
129
265
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...