ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านประหูต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
14
17
31
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
12
3
15
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
56
38
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
55
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...