ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
10
9
19
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
11
2
13
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
44
30
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
39
93
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...