ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
11
15
26
1
ป.1
9
11
20
1
ป.2
18
8
26
1
ป.3
12
12
24
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
74
63
137
6
ม.1
12
13
25
1
ม.2
14
2
16
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
34
23
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
101
220
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...