ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
53
54
107
6
ม.1
7
11
18
1
ม.2
10
11
21
1
ม.3
8
11
19
1
รวมมัธยมต้น
25
33
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
99
194
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...