ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนแคน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
7
22
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
27
14
41
2
ป.1
14
18
32
1
ป.2
17
14
31
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
63
69
132
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
83
173
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...