ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนดวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
7
17
24
1
รวม อบ.
20
31
51
2
ป.1
11
13
24
2
ป.2
11
20
31
2
ป.3
14
20
34
2
ป.4
22
12
34
1
ป.5
12
17
29
1
ป.6
17
9
26
1
รวมประถม
87
91
178
9
ม.1
12
12
24
1
ม.2
0
0
0
0
ม.3
4
0
4
1
รวมมัธยมต้น
16
12
28
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
134
257
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...