ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนดวน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
16
31
2
อบ.3
14
13
27
1
รวม อบ.
29
29
58
3
ป.1
6
16
22
2
ป.2
14
13
27
2
ป.3
11
17
28
2
ป.4
14
22
36
2
ป.5
20
12
32
2
ป.6
12
17
29
2
รวมประถม
77
97
174
12
ม.1
7
8
15
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
17
17
34
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
143
266
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...