ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
5
19
24
1
รวม อบ.
16
24
40
2
ป.1
9
12
21
2
ป.2
5
8
13
1
ป.3
19
20
39
2
ป.4
7
12
19
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
18
20
38
2
รวมประถม
65
81
146
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
105
186
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...