ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
14
7
21
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
40
27
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
34
88
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...